Ի՞նչ է CIS-ը:


CIS-Council of International Studies: Միջազգային Կրթական Խորհուրդ CIS-ը պաշտոնական տեղեկատվական հաստատություն է ՀՀ-ում, որը համագործակցում է աշխարհի գրեթե բոլոր կրթական հաստատությունների հետ: CIS-ի միջոցով յուրաքանչյուր ոք կարող է մանրամասն տեղեկություններ ստանալ իրեն հետաքրքրող ցանկացած կրթական հաստատության վերաբերյալ, ինչպես նաև դիմել տվյալ հաստատությունում սովորելուհամար:

CIS help_You