CIS-ի մասին

Միջազգային Կրթական Խորհրդի գրասենյակը Հայաստանում արդեն 10 տարեկան է:

 Ամառային դպրոցներ

Ամառային դպրոցներ-ճամբարներ ցանկացած տարիքի անձանց համար աշխարհի բոլոր երկրներում:

Լեզուներ

Մենք առաջարկում ենք լեզվի դաընթացներ աշխարհի բոլոր երկրներում:

 Ակադեմիական

Բակալավր և Մագիստրատուրա աշխարհի ցանկացած երկրում:

«Միջազգային Կրթական Խորհուրդ»-ը 2007 թվականից ՀՀ-ում գործող կրթական տեղեկատվական ցանց է, որի միջոցով կարելիէ կապ հաստատել աշխարհի ցանկացած երկրում գոյություն ունեցող կրթական կազմակերպությունների հետ`այնտեղ սովորելու, ուսումը շարունակելու, վերապատրաստվելու նպատակով: «Միջազգային Կրթական Խորհուրդ»-ը նաև տեղեկատվական ցանց է նրանց համար, ովքեր նպատակ ունեն կարճաժամկետ կամ երկարաժամկետ աշխատանքային պրակտիկա անցնել որևէ երկրում:

“Council of International Studies” from 2007, is an educational information network in the RA with the help of which it’s possible to connect with any educational institution in the world in order to study, continue the education or be trained. Council of International Studies is also an informational network for those who intend to have a long or short term internship in any country.

 

Copyright by Council of International Studies 2017. web@cis.am Հեղինակային իրավունք